Ông Bùi Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Hà Nội - đồng thời là Phó Ban Chỉ đạo di dời dân và xây dựng lại nhà B6 Giảng Võ khẳng định như vậy khi biết thông tin người dân B6 đã bị triệu tập họp cuộc họp không được chính quyền địa phương cho phép.