TT - Công ty cổ phần Vietstar vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Vietstar Lemna Eco Center - nhà máy xử lý rác thải rắn, tổng hợp tại Củ Chi, TP.HCM.

Nhà máy được đầu tư 53 triệu USD, dự kiến xử lý 1.200 tấn rác thải mỗi ngày. Vietstar Lemna sử dụng công nghệ xử lý khép kín, rác thải được chuyển hóa thành một số sản phẩm hữu dụng như: phân bón hữu cơ, phân trộn, hạt nhựa… Theo Công ty Vietstar, kinh phí đổ rác là 5 USD/tấn.