Chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng hết sức quan ngại việc UBND tỉnh Quảng Nam cho phép xây dựng nhà máy thép tại vị trí nhạy cảm đầu nguồn.

Chủ tịch TP Đà Nẵng lên tiếng không đồng ý

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Công văn số 8212/UBND-TNMT gửi đến UBND tỉnh Quảng Nam, nêu rõ: Qua phản ảnh của các cơ quan thông tấn báo chí, UBND thành phố Đà Nẵng được biết UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý chủ trương cho phép đầu tư Dự án nhà máy luyện cán thép Việt - Pháp quy mô 180.000 tấn/năm tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang thuộc lưu vực sông Vu Gia hiện đang cung cấp khoảng 250 ngàn m3/ngày đêm cho Nhà máy nước Cầu Đỏ thành phố Đà Nẵng, chiếm 99% nhu cầu nước sạch tại Đà Nẵng.

Chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng hết sức quan ngại việc UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đầu tư dự án nói trên tại vị trí nhạy cảm đầu nguồn nước của lưu vực sông Vu Gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho vùng hạ du của thành phố Đà Nẵng.

Theo nội dung tại khoản 4, phần IV, mục A Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27 tháng 4 năm 2016 giữa BTV Tỉnh ủy Quảng Nam và BTV Thành ủy Đà Nẵng về nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến thì: “Các dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải được xem xét, lấy ý kiến của hai địa phương và các cơ quan Trung ương có liên quan”.

Vì vậy, UBND thành phố Đà Nẵng kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cung cấp, chia sẻ các thông tin liên quan đến dự án, đặc biệt ảnh hưởng của dự án đến môi trường lưu vực sông Vu Gia để có cơ sở giải thích cho nhân dân thành phố Đà Nẵng được biết. Rất mong sớm nhận được thông tin phản hồi từ phía UBND tỉnh Quảng Nam.

Nha may thep ngan ty: Da Nang quan ngai - Anh 1

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ rất quan ngại về dự án nhà máy thép trên khu vực đầu nguồn sông Bung.

Trong diễn biến mới nhất, bà Lê Thị Tuyết Hạnh – Phó giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Nam vừa ký báo cáo số 539/BC-STNMT gửi cho UBND tỉnh này liên quan đến một số nội dung về nhà máy luyện cán thép Việt Pháp của Công ty TNHH Thép Việt Pháp.

Báo cáo cho thấy, là ngày 28/9/2016, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM dự án trên và đã mời một số chuyên gia có kinh nghiệm về môi trường tham gia thẩm định. Ý kiến của các thành viên Hội đồng đã thống nhất thông qua nhưng cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo ĐTM của dự án về các phương án giải phóng mặt bằng, phương án di dời dân, khảo sát nguồn nước cấp tại khe suối gần dự án.

Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam cho rằng quy trình công nghệ của dự án nhà máy luyện cán thép Việt-Pháp tại thôn Hoa là chủ đầu tư mua sắp thép phế liệu về nấu lại thành phôi thép để bán (không sử dụng quặng).

Trong đó công nghệ sản xuất là sử dụng lò điện cảm ứng biến đổi điện năng thành nhiệt năng để nấu chảy nguyên liệu sản xuất ra phôi thép nên chủ yếu phát sinh…ra bụi, khí thải.

Về nguồn nước sử dụng để luyện cán thép của dự án này, được Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam mô tả là “nguồn nước cấp là sử dụng nước ngầm khai thác từ các giếng khoan và nguồn nước từ khe suối gần khu vực dự án”.

Còn chất thải rắn và chất thải nguy hại thì Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam cho biết là chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom xử lý theo đúng quy định.