Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Khánh Toàn vừa ký quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, TT. Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Theo đó, nhà máy thép Việt Pháp được xây dựng trên tổng diện tích thực hiện dự án là 17,3 ha với công suất 180.000 tấn sản phẩm/năm, được xây dựng tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam. Dự án do Công ty TNHH Thép Việt Pháp làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung được nêu trong báo cáo đánh tác động môi trường đã đươc phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc như: Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động dự án.

Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo quy định hiện hành…

Nha may thep duoc phe duyet bao cao danh gia tac dong moi truong - Anh 1

Nhà máy thép Việt Pháp tại Cụm CN Thương Tín 1

“Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường”, quyết định nêu rõ.

Như đã đưa tin, nhà máy thép Việt Pháp tại phường Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người dân sống ở gần khu vực phản đối và yêu cầu chủ đầu tư phải di dời nhà máy hoặc là di dời dân đi.

Tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy thép Việt Pháp tại Cụm CN Thương Tín 1 (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) lên thôn Hoa (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Việc di dời nhà máy thép từ đồng bằng lên miền núi và là đầu nguồn sông Vu Gia khiến dư luận một lần nữa phản ứng vì lo sợ dự án này sẽ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu phụ vụ cho 2 địa phương là TP Đà Nẵng và một số huyện đồng bằng phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Như vậy, với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án, chắc chắn nhà máy thép Việt Pháp sẽ được xây dựng tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang trong thời gian tới.

Sơn Tùng