Theo tin từ Bộ Công Thương, Nhà máy nhiệt điện Thăng Long sẽ do Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long làm chủ với số vốn 865,5 triệu USD.