(Chinhphu.vn)- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II vào Quy hoạch điện VI, tiến độ đưa nhà máy này vào vận hành khoảng năm 2012.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch địa điểm Nhà máy nhiệt điện Na Dương II, quy mô công suất khoảng 100 MW tại thôn Toòng Giá, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam lập Dự án đầu tư và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Na Dương ra đời trong bối cảnh nhà nước ta đang chuyển mình thực hiện chủ trương công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Nằm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Lạng Sơn, địa phương xác định sẽ phát triển vùng công nghiệp Na Dương mà hạt nhân là hoạt động nhiệt điện, than, sản xuất vật liệu xây dựng. Theo quy hoạch sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyền 2 công suất 100 MW của nhà máy nhiệt điện Na Dương, sớm vận hành trong thời gian tới. Quang Vinh (Nguồn: Công văn số 8101/VPCP-KTN)