Đón dòng sản phẩm dầu thương mại đầu tiên là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của ngành Công nghiệp lọc dầu Việt Nam, điểm nhấn cho quá trình tăng tốc đầu tư vào Khu Kinh tế Dung Quất.