Giadinh.net - Tối 22/2, một dấu mốc lịch sử của ngành hóa dầu Việt Nam được thiết lập khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động. Đây là một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm quốc gia đầu thế kỷ XXI.