(ĐCSVN) - Vụ chế biến 2009-2010, nhà máy đường Biên Hòa (Tây Ninh) đã phục hồi vùng nguyên liệu mía với diện tích trồng được hơn 6.300 ha, cao hơn vụ trước khoảng 1.200 ha. Nhà máy đã thu mua được gần 303.000 tấn mía cây, tăng hơn vụ trước khoảng hơn 40.000 tấn. Sản lượng đường sản xuất được trong vụ là hơn 26.500 tấn, tăng hơn gần 2.000 tấn so với vụ trước.

Do chính sách thu mua mía khá thoáng nên các nhà máy trên địa bàn tỉnh nói chung và Nhà máy đường Biên Hòa nói riêng đã hoạt động ổn định và kết thúc vụ chế biến khá thuận lợi. Để chuẩn bị nguyên liệu mía cho vụ chế biến sau, nhà máy tiếp tục tăng cường chính sách đầu tư tạo thuận lợi cho nông dân tăng diện tích trồng mía, đồng thời tăng cường các giống mía mới năng suất cao thay thế các giống mía cũ. Trong vụ chế biến mía đường 2010-2011, nhà máy tiếp tục tăng cường chính sách đầu tư trồng và chăm sóc mía, đồng thời vận động nông dân thay thế các giống mía cũ đã thoái hóa bằng các giống mới có năng suất, trữ đường cao hơn. Về chính sách đầu tư cho cây mía, vụ đông xuân, tổng mức cho 1 ha mía trồng mới cao nhất là 29,4 triệu đồng, cao hơn vụ trước đến 9 triệu đồng/ha, trong đó có 4,6 triệu đồng hỗ trợ không hoàn lại; còn vụ hè thu thì tổng mức đầu tư cho 1 ha mía trồng mới là 28 triệu đồng- cao hơn vụ trước đến 8 triệu đồng/ha, trong đó có 6 triệu đồng hỗ trợ không hoàn lại. Đối với mía chăm sóc, nhà máy cũng tăng cường với tổng mức đầu tư từ 16 đến 20 triệu đồng/ha để thực hiện việc bóc lá và tưới, tăng so với vụ trước từ 2 đến 6 triệu đồng/ha. Thời gian qua, nhà máy đã khảo nghiệm thành công một số giống mía mới có năng suất và trữ đường vượt trội như: K88-92, K95-156, K95-84, K93-347, LK92-11. Hiện nay, diện tích mía giống mới đã chiếm đến 80% tổng diện tích mía trong vùng nguyên liệu của nhà máy. Đặc biệt, đối với giống mía K84-200 đã bị nhiễm bệnh rượu trong vụ sản xuất trước, vụ này nhà máy hỗ trợ cho nông dân 1 triệu đồng/ha để thay đổi giống mới. Kết quả là vụ này đã có hơn 1.000 ha mía giống K84-200 được thay thế bằng giống mía mới. Nhà máy cũng đã kết hợp với một số địa phương và ngành chức năng đầu tư khoảng 700 triệu đồng để nạo vét các tuyến kênh tiêu thoát nước để hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ một số khu vực đã từng làm ảnh hưởng đến năng suất mía. Như vậy, mùa mưa năm nay có khoảng 2.000 ha mía trong vùng nguyên liệu của nhà máy sẽ tránh được tình trạng ngập úng. /..