Các mạng di động cho rằng gói cước khoán và bị bóp băng thông là nguyên nhân chính dẫn đến khách hàng cảm nhận chất lượng dịch vụ 3G kém sẽ được khắc phục khi đưa ra gói cước gấp 3 lần dung lượng 3G nhưng vẫn giữ nguyên giá cước.