Lo ngại trước những điều xấu có thể xảy ra đối với gia đình mình tại Hà Lan, Hiddink đã buộc phải bổ sung thêm camera báo động để đề phòng.