Đây là festival múa rối quốc tế lần thứ 25 được tổ chức từ ngày 20.11 đến 4.12 tại thành phố Tolosa (phía bắc thủ đô Madrid).