GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên được cử đi học tập trung, xin hỏi thời gian đi học của tôi có được hưởng phụ cấp đứng lớp không? – vuongthanh***@gmail.com

Nha giao di hoc tap di hoc tap trung co bi cat phu cap dung lop? - Anh 1

* Trả lời:

Tại Điểm b, mục 2, Phần I Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, có nêu rõ về thời gian nhà giáo không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi (tức phụ cấp đứng lớp) như sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Căn cứ vào hướng dẫn trên và theo thư bạn viết, bạn được cử đi học tập trung và nếu không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng, thì thời gian đi học của bạn không được tính hưởng phụ cấp phụ cấp đứng lớp.