Cổ phiếu này được thỏa thuận 2 triệu đơn vị ở mức giá sàn 6.500 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị là 13 tỷ đồng.

10h20', giá trị thỏa thuận trên HNX đạt hơn 66 tỷ đồng.

Trong đó, SHB được thỏa thuận với khối lượng lớn nhất 2 triệu đơn vị ở mức giá sàn 6.500 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch là 13 tỷ đồng.

Theo bảng giao dịch điện tử thì nhà đầu tư nước ngoài đang bán ra 2 triệu cổ phiếu này.

Giao dịch khớp lệnh, SHB đang khớp ở giá sát sàn 6.600 đồng/cổ phiếu, với gần 415 nghìn đơn vị được chuyển nhượng.

Nguồn DVT.vn