Nhà cho người nước ngoài hoặc công ty trong nước thuê làm nhà ở, văn phòng có phải xin phép làm đăng ký kinh doanh không?

Cần phải làm thủ tục gì? Mức thuế đối với hoạt động cho thuê nhà được quy định như thế nào? Xin chân thành cảm ơn! Trả lời Việc cho cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài hay công ty (Việt Nam hay nước ngoài) thuê nhà để ở, làm văn phòng… là một hoạt động kinh doanh và phải tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Bạn có thể liên hệ với phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi có căn nhà định cho thuê để được cung cấp mẫu đơn đăng ký kinh doanh và được hướng dẫn làm thủ tục cụ thể. Hộ cá thể khi hoạt động kinh doanh phải kê khai nộp các loại thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Mức thuế suất thuế môn bài phải nộp căn cứ vào số vốn đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể. Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng là 10%. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân (Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền công, thù lao). Biểu thuế đối với cá nhân cư trú Thu nhập tính thuế đến 5 triệu /tháng: 5% - Trên 5 - 10 triệu/tháng: 10% - Trên 10 - 18 triệu/tháng: 15% - Trên 18 - 32triệu/tháng: 20% - Trên 32 - 52 triệu/tháng: 25% - Trên 52-80 triệu/tháng: 30% - Trên 80 triệu/tháng: 35%. Công ty Luật Brandco