Nhà báo người Sierra Leone hiện sống tại Đức, Umaru Jah (ảnh) vừa đoạt giải báo chí của website BBC World Service, vinh danh những thành tích trong hàng loạt bài viết phân tích về việc thực thi luật pháp tại các nước châu Phi.