(VietNamNet)- Chúng tôi rất kỳ vọng sẽ giới thiệu được tới giới học sinh, sinh viên, chính xác là chúng tôi sẽ mang các tác phẩm nghệ thuật kinh điển vào các trường học...