Nếu không hát nữa, đi làm kinh doanh âm nhạc bằng việc lăng xê ca sĩ trẻ thì chắc chắn công ty của tôi sẽ thành công.