(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Chung (lethichungtc@...) năm nay 50 tuổi, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 19 năm, làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực là 0,7 thuộc huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Điện Biên.

Năm nay (2013), bà Chung sẽ nhận quyết định của UBND huyện cho nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, vì với lý do nữ đủ 50 tuổi công tác tại nơi làm việc có phụ cấp khu vực 0,7 nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Bà Chung muốn biết bà có thể tiếp tục đi làm để có đủ 20 năm đóng BHXH, sau đó mới nghỉ để được hưởng chế độ hưu trí không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp trường hợp của bà Chung như sau:

Điều 145 Bộ Luật lao động hiện hành (ban hành năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007) và Điều 187 Bộ Luật lao động năm 2012, sẽ có hiệu lực từ 1/5/2013 đều có quy định người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Trường hợp người lao động làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định.

Khoản 1, Điều 50 Luật BHXH quy định, người lao động (gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, công nhân công an; người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng BHXH bắt buộc) có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được nghỉ việc hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Vấn đề bà Lê Thị Chung hỏi, căn cứ quy định tại Điều 145 Bộ Luật lao động hiện hành; Điều 187 Bộ Luật lao động năm 2012 (sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/5/2013) và quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 50 Luật BHXH nêu trên thì tuổi nghỉ việc hưởng lương hưu của lao động nữ tại nơi làm việc có phụ cấp khu vực 0,7, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể áp dụng từ khi lao động nữ đủ 50 tuổi đến khi đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, theo luật sư, việc áp dụng tuổi nào trong giới hạn từ đủ 50 tuổi đến khi đủ 55 tuổi để cho người lao động nữ nghỉ việc phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo quyền lợi BHXH tốt nhất cho họ.

Trường hợp bà Lê Thị Chung, năm 2013 đủ 50 tuổi, có đủ 15 năm công tác tại nơi có phụ cấp khu vực 0,7, nhưng mới có 19 năm đóng BHXH, nếu nghỉ việc ở tuổi 50 sẽ không có đủ 20 năm đóng BHXH, không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

Nếu UBND huyện ban hành quyết định cho bà Chung nghỉ việc khi đủ 50 tuổi để hưởng BHXH một lần, trong khi bà đã có 19 năm đóng BHXH và vẫn có đủ điều kiện sức khỏe, nguyện vọng tiếp tục làm việc cho đến khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, thì việc ra quyết định đó chưa đảm bảo quyền lợi BHXH tốt nhất cho bà Chung.

Do vậy, bà Chung có thể đề nghị Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện chưa ra quyết định nghỉ việc, để bà tiếp tục làm việc cho đến khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Nếu nghỉ việc khi đủ 51 tuổi hoặc từ khi đủ 51 tuổi đến đủ 55 tuổi bà Chung sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi?

Đóng BHXH và tính hưởng lương hưu

Quy định về tuổi nghỉ hưu