Lần này trả lời phỏng vấn, nhạc sĩ của những điều ngỡ ngàng - Nguyễn Vĩnh Tiến không "bắt" người hỏi viết câu hỏi ra giấy và xòe ra cho anh trả lời. Anh bảo: "Vì hồi đó chưa quen trả lời phỏng vấn, chứ giờ thì "nhuyễn" rồi...".