Bạn Trương Thị Mai (thị xã Phủ Lý, Hà Nam), Nguyễn Tuấn Thành (huyện Việt Yên, Bắc Giang) hỏi: Việc xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ (GTĐB) được quy định thế nào? Trường hợp một người vi phạm nhiều hành vi hoặc nhiều người vi phạm một hành vi thì xử lý ra sao?