Con bạn thường hay nôn trớ? Điều đó không có nghĩa bé mắc bệnh về tiêu hóa. Hãy cùng tìm hiểu những lý do xung quanh vấn đề này.