[Kênh14] - Và còn nhận được sự ủng hộ từ mẹ Hứa Vỹ Ninh nữa cơ.