Nói là làm, một trào lưu hiện nở rộ trên mạng xã hội, đã và đang tiềm ần nhiều nguy cơ vô cùng khó lường.

Theo VTV