Nguy cơ “vỡ” quỹ khen thưởng bởi ngành nào, đơn vị nào cũng đề nghị khen thưởng. Vấn đề đặt ra là cần xem lại việc khen thưởng cần có trọng tâm, trọng điểm hay không? Đó là nội dung được nêu ra tại cuộc làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh với UBND huyện Nghĩa Đàn về công tác thi đua – khen thưởng chiều 23/9.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham gia có Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Nguy co 'vo quy' khen thuong - Anh 1

Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc

Nguy co 'vo quy' khen thuong - Anh 2

Phòng trào thi đua xây dựng nông thôn mới được phát động sâu rộng và hiệu quả ở huyện Nghĩa Đàn

Thời gian qua, công tác thi đua được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện mang tính chiều rộng và chiều sâu. Các phong trào thi đua gắn với mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc thù, tính chất công việc của từng ngành, cơ quan, đơn vị.

Huyện cũng đã tổ chức phát động một số phong trào thi đua mang tính trọng điểm, như thi đua chào mừng kỳ niệm 130 năm danh xưng Nghĩa Đàn; 85 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên; thi đua xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các phong trào thi đua tạo động lực, cổ vũ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng. Chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân chung toàn huyện đạt 12,71 tiêu chí, trong đó có 6 xã về đích; 7 xã đạt 5 – 9 tiêu chí.

Nguy co 'vo quy' khen thuong - Anh 3

Đồng chí Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn giải trình một số vấn đề đoàn giám sát nêu

Nguy co 'vo quy' khen thuong - Anh 4

Nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả tại Nghĩa Đàn

Gắn với công tác thi đua, Nghĩa Đàn chú trọng khen và chi thưởng kịp thời, trên cơ sở chủ động xây dựng nguồn quỹ khen thưởng ngay từ đầu năm từ nguồn ngân sách huyện. Việc khen thưởng từng bước khắc phục tình trạng chỉ tập trung vào lãnh đạo quản lý mà đã quan tâm hơn đến việc khen thưởng đối với cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp.

Huyện cũng đã quan tâm xử lý các vấn đề tồn đọng về khen thưởng trong kháng chiến. Tính đến 15/9/2016, toàn huyện có 1.271 cá nhân, 274 gia đình được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích

Mặc dù vậy, tỷ lệ khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp chỉ khoảng 18 – 20%. Nguy cơ “vỡ” quỹ thi đua – khen thưởng, bởi việc xây dựng, lập quỹ khen thưởng đầu năm chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu, hàng năm vẫn phải đề xuất bổ sung thêm khoảng 30%.

Nguy co 'vo quy' khen thuong - Anh 5

Đồng chí Phan Đức Đồng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị huyện Nghĩa Đàn tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác thi đua – khen thưởng trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Đổi mới nội dung, hình thức công tác thi đua – khen thưởng, cần hướng về cơ sở, sát đối tượng, có tác dụng tạo động lực, lan tỏa, thúc đẩy phong trào địa phương. Quan tâm công tác thi đua và khen thưởng ở vùng đặc thù. Tăng cường kiểm tra, giám sát; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua...

Minh Chi