Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến sai phạm và chất lượng của 37 cây cầu ở Đồng bằng sông Cửu Long.