24H.COM.VN - Có tới một phần tư trong tổng số 11 triệu "cư dân mạng xã hội" của Anh đang đặt mình vào nguy cơ bị khai thác những thông tin nhận dạng.