Những vật dụng chứa nước sử dụng như chậu, thùng, xô đựng nước nếu không cẩn thận đều có thể gây tai nạn ngạt nước đối với trẻ em nhỏ