Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng tiếp tục phản ánh khó khăn liên quan đến hoạt động tại bến xe Thượng Lý và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để Công ty tránh được nguy cơ phá sản.

Nguy co pha san vi ben xe Thuong Ly "e" xe khach - Anh 1

Trước đó, theo phản ánh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng, Công ty đã đầu tư xây dựng bến xe khách Thượng Lý thay thế bến xe Tam Bạc theo chủ trương xã hội hóa của TP. Hải Phòng.

Nhưng sau khi bến xe Thượng Lý đi vào khai thác, Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng lại có văn bản cho phép các doanh nghiệp đang hoạt động tại bến xe Tam Bạc được lựa chọn giữa bến xe Niệm Nghĩa và bến xe Thượng Lý. Do vậy, hàng loạt doanh nghiệp đã chuyển về bến xe Niệm Nghĩa thay vì bến xe Thượng Lý.

Liên quan đến kiến nghị này của Công ty, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND TP. Hải Phòng xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn đang trong tình trạng vô cùng khó khăn.

Công ty tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ, có biện pháp giải quyết để tránh được nguy cơ phá sản và tạo lòng tin cho các nhà đầu tư.

Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, UBND TP. Hải Phòng đã có Văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hải Phòng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 196/BC-UBND ngày 29/9/2016 về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng.

Hiện nay, UBND TP. Hải Phòng đang chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục vận động các doanh nghiệp vận tải điều chuyển, bổ sung một số tuyến vận tải khách về hoạt động tại bến xe khách Thượng Lý.

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng và các doanh nghiệp vận tải để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh bến xe phát triển nhanh hơn.

Theo baochinhphu.vn