Ngày 6-3, bà Giô-sét Si-ran, Giám đốc điều hành Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo tình trạng giá lương thực tăng cao kỷ lục và lạm phát sẽ kéo dài ít nhất cho đến năm 2010 và sẽ gây ra một nạn "đói mới" trên toàn cầu...