Sau gần nửa năm “ế ẩm”, USD bắt đầu trở lại thời hoàng kim, không chỉ tỷ giá đang tăng từng ngày mà số lượng còn có dấu hiệu khan hiếm. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nguyên nhân chính là do các ngân hàng thương mại đang tích cực mua USD trên thị trường để tăng mức trạng thái ngoại tệ nắm giữ, đáp ứng nhu cầu USD ngày càng tăng. Tuy nhiên, ghi nhận trên thị trường cho thấy, các ngân hàng thương mại hiện nay cũng rất căng thẳng về nguồn vốn USD. Nhu cầu vay USD với mức lãi suất thấp để sử dụng đang rất cao, nhưng các ngân hàng không thể đáp ứng hết do nguồn USD khá hạn chế.