Người Việt ở California gần như đã quyết định bầu cho ai, nhưng trong khi phe Hillary tin tưởng vào cựu ngoại trưởng, phe Trump vẫn chưa chắc vào chiến thắng của tỷ phú.

Hiếu Trung (từ California, Mỹ)