Thế này thì quá vui, thằng này phải bỏ tù nó cho vừa cái tội hành hạ dã man mấy em Voọc dễ cưng :">

Thế này thì quá vui, thằng này phải bỏ tù nó cho vừa cái tội hành hạ dã man mấy em Voọc dễ cưng :">

kieuphong