(BNS) Đồng chí Trần Phú (bí danh Lý Quý) sinh ngày 1-5-1904, nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - một vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Ông Trần Văn Phổ, thân phụ của đồng chí là người học rộng