(Toquoc)-Trịnh Công Sơn là hiện tượng đặc biệt trong làng âm nhạc Việt Nam từ xưa đến nay. Không học qua trường lớp nào về sáng tác âm nhạc, nhưng âm nhạc Trịnh vẫn chinh phục bao thế hệ người Việt Nam và nhiều nước người ngoài đầu những năm 60 của thế kỷ XX đến nay. 7 năm Trịnh Công Sơn rời xa “cõi tạm”, âm nhạc của anh vẫn vang lên ở mọi ngõ ngách đời sống người Việt. Và có lẽ nhạc Trịnh sẽ sống mãi trong tâm thức Việt.