Xoay quanh câu chuyện của Đội trưởng - Trung tá Nguyễn Mạnh, vở kịch Người thi hành án tử chuyển tải đến người xem nỗi dằn vặt, sợ hãi, suy tư của những người phải làm nhiệm vụ bất đắc dĩ này.