QĐND - Mặc dù còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, trình độ năng lực của giáo viên không đồng đều… nhưng thời gian qua, Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình luôn chủ động khắc phục khó khăn, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong những nhiệm vụ thường xuyên được Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt đó là công tác đào tạo chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn. Từ năm 2004 đến nay, Trường Quân sự tỉnh đã đào tạo được 4 khóa với gần 300 học viên. Kết quả ra trường, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt gần 60%; các học viên khi ra trường về địa phương cơ bản được sắp xếp đúng cương vị. Đây là nguồn nhân lực quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng củng cố quốc phòng ở địa phương.

QĐND - Mặc dù còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, trình độ năng lực của giáo viên không đồng đều… nhưng thời gian qua, Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình luôn chủ động khắc phục khó khăn, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong những nhiệm vụ thường xuyên được Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt đó là công tác đào tạo chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn. Từ năm 2004 đến nay, Trường Quân sự tỉnh đã đào tạo được 4 khóa với gần 300 học viên. Kết quả ra trường, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt gần 60%; các học viên khi ra trường về địa phương cơ bản được sắp xếp đúng cương vị. Đây là nguồn nhân lực quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng củng cố quốc phòng ở địa phương.

Trung tá Đoàn Văn Hiệp, Trưởng ban Tham mưu-Đào tạo nhà trường cho biết: "Để nâng cao chất lượng đào tạo phụ thuộc nhiều yếu tố, song quyết định vẫn là trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Giải quyết bài toán này, trước hết nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần chủ động trong tự học tập, nghiên cứu. Đồng thời trưởng các khoa giáo viên trực tiếp bồi dưỡng cho giáo viên, phân công những người có chuyên môn nghiệp vụ vững kèm cặp giáo viên mới, có mặt còn hạn chế. Hằng năm, nhà trường cử giáo viên đi đào tạo tại các trường của Bộ, kết hợp mời giáo viên Trường Quân sự Quân khu trực tiếp về bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trường. Hiện, 100% giáo viên của trường biết sử dụng phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy".

Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho học viên ở Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Cùng với chú trọng phân công các đồng chí cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong quản lý học viên, nhà trường phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh cử cán bộ, giáo viên làm đồng chủ nhiệm lớp và quản lý kết quả học tập, rèn luyện, đào tạo khối kiến thức lý luận chính trị. Các đồng chí cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng là học viên kiêm nhiệm được nhà trường ra quyết định bổ nhiệm. Đại tá Cao Quang Huy, Chính ủy nhà trường chia sẻ: "Nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đưa hoạt động của học viên đào tạo đi vào nền nếp, nhà trường thành lập các chi bộ lâm thời ở các đại đội học viên do đồng chí chính trị viên làm bí thư chi bộ".

Kết quả đào tạo đã phản ánh sự cố gắng không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Nếu như khóa I (2004-2005) đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn học viên tốt nghiệp ra trường không có học viên giỏi, tỷ lệ khá là 32,46% thì đến khóa III (2007-2008) tỷ lệ khá, giỏi đã tăng lên 73,13%. Những kết quả trong công tác đào tạo chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn thời gian qua là cơ sở để Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình rút ra được những bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

Bài và ảnh: Lê Minh Thiện