Giadinh.net - Theo kết quả thăm dò những người nổi tiếng có nụ cười hấp dẫn nhất nước Anh, chiếm ...