Sau 49 năm gom góp sưu tập, hiện ông Đỗ Thành Kim  (68 tuổi, ở TP.HCM) đang nắm trong tay bộ tem tất niên độc đáo do nhiều quốc gia trên thế giới phát hành.