TP - Sản phẩm CTK-2005 là font và bộ gõ chữ Khmer đang được nhiều cơ quan báo chí ở ĐBSCL sử dụng, do Chau Bunh Khươn, chàng trai Khmer 33 tuổi chưa tốt nghiệp đại học, tự nghiên cứu.