Hanoinet - Ngày chồng mất và biết tin mình bị lây nhiễm HIV từ chồng thực sự là một cú sốc lớn đối với chị Ngô Thị Quyên. Đang từ một cô giáo mầm non có trong tay tất cả, chị bỗng rơi xuống bùn đen, trở thành người tay trắng.