Khi Martin Cooper làm ra "cục gạch" đầu tiên trên thế giới từ 35 năm trước, ông đã hình dung về một thế giới mà con người liên lạc không dây với nhau nhờ các thiết bị di động gắn trong cơ thể.