- Mới đây, hai nhà thiên văn học tới từ Đại học Laval đã công bố một nghiên cứu. Theo đó, họ đã phát hiện ra 254 ngôi sao có tín hiệu bất ngờ được cho là tín hiệu của người ngoài hành tinh gửi xuống để liên lạc.

Theo Tech Insider