Có tới 63% số người được hỏi đánh giá tích cực vai trò "đứng mũi chịu sào" lãnh đạo đất nước của ông Putin đưa Nga phát triển đi lên.

Đa số người dân Nga đánh giá tích cực vai trò lãnh đạo đất nước của Thủ tướng Vladimir Putin, coi ông là chính khách hàng đầu và niềm hy vọng lớn nhất đưa nước Nga thoát khỏi khủng hoảng, giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh trong tương lai để phát triển, chấn hưng và phục hưng Liêng bang Nga. Trên đây là kết quả chính cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm Levada tiến hành từ ngày 17 đến 20/7 tại 128 điểm dân cư thuộc 46 khu vực trên toàn nước Nga với sự tham gia của 1.600 người, nhân dịp 10 năm ông Putin được cử làm Thủ tướng Nga (tháng 8/1999 - 2009). Theo kết quả thăm dò ý kiến, có tới 63% số người được hỏi đánh giá tích cực vai trò "đứng mũi chịu sào" lãnh đạo đất nước của ông Putin đưa Liên bang Nga phát triển đi lên, trong khi chỉ có 16% có ý kiến ngược lại. Đa số ý kiến đều cho rằng trong 10 năm ông Putin giữ cương vị Thủ tướng và Tổng thống Nga, đời sống nhân dân Nga đã được cải thiện đáng kể, tiền lương và phụ cấp hưu trí đã tăng mạnh, kinh tế Nga phát triển nhanh, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế được cải thiện và tăng cường. Có 31% số người được hỏi nhấn mạnh hiện nay ông Putin là chính khách không có đối trọng ở Nga. Tuy nhiên, có tới 35% số ý kiến cho rằng ông Putin đã không mấy thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng, 23% nêu rõ ông chưa hạn chế được ảnh hưởng của giới giàu có và 19% đánh giá việc đấu tranh với giới tội phạm chưa hiệu quả./.