Những hình ảnh được xem là nóng nhất lúc này, phản ánh bức tranh về người Mỹ khi giờ G đang đến...

Hãy cũng xem những bức ảnh để xem người Mỹ trông ngóng sự kiến lớn này như thế nào:

Nguoi My... nghet tho hong ket qua - Anh 1

Nguoi My... nghet tho hong ket qua - Anh 2

Nguoi My... nghet tho hong ket qua - Anh 3

Nguoi My... nghet tho hong ket qua - Anh 4

Nguoi My... nghet tho hong ket qua - Anh 5

Nguoi My... nghet tho hong ket qua - Anh 6

Nguoi My... nghet tho hong ket qua - Anh 7

Nguoi My... nghet tho hong ket qua - Anh 8

(theo theglobeandmail)

Hồng Nhung