Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần. Cử tri tại các bang đang đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu cho ứng viên mình tín nhiệm. Có gì trên lá phiếu của người Mỹ trong ngày bầu cử?