Victoria's Secret Show hàng năm gần như đều có sự cố.

Theo Akrem Abed