Vào nghề đã được khoảng 10 năm, mặc dù ít xuất hiện trên báo chí nhưng Thanh Trúc được mọi...