Hơn 10 năm nay, người lao động (NLĐ) làm việc tại đội sản xuất của Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm rau - hoa - quả thuộc Viện Nghiên cứu rau quả - thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội - muốn tham gia BHXH, BHYT... phải tự bỏ tiền ra đóng 100%.

Người lao động bức xúc trước việc vi phạm pháp luật lao động của Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm rau - hoa - quả. (LĐ) - Việc làm này không chỉ những NLĐ bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp, mà đơn vị sử dụng LĐ cũng thực hiện sai chế độ, chính sách của Nhà nước và đã đẩy mối quan hệ giữa NLĐ với người sử dụng LĐ thành không hợp lệ. Vi phạm quyền lợi chính đáng của NLĐ Theo phản ánh của tập thể NLĐ đang làm việc tại tổ sản xuất thì từ năm 1998 đến nay, lãnh đạo trung tâm đã vi phạm các quyền, nghĩa vụ chính đáng của NLĐ. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật LĐ và Luật BHXH về quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ, yêu cầu NLĐ tại tổ sản xuất phải tự đóng tất cả các khoản như: 20% tiền BHXH, 2% kinh phí CĐ, 3% BHYT và mới đây nhất là 2% tiền bảo hiểm thất nghiệp. Trước tình hình đó, NLĐ đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo trung tâm, nhưng được trả lời "trong diện tích giao khoán cơ quan không thu khoản đóng bảo hiểm cho NLĐ, do vậy cơ quan làm vậy là đúng". Trong khi NLĐ một nắng, hai sương ngoài ruộng đồng phải tự đóng 100% các khoản bảo hiểm, thì trong sổ bảo hiểm vẫn ngang nhiên ghi là đơn vị đóng cho NLĐ 15%. NLĐ trực tiếp thì phải đóng 100% các khoản bảo hiểm, nhưng số CBCNV-LĐ làm việc gián tiếp lại được tham gia đúng quy định của Nhà nước là 6%. Anh Hà Văn Võ - Ủy viên BCHCĐ trung tâm - cho biết: "Hằng năm, NLĐ phải đóng tất cả các khoản về cơ quan, bình quân mỗi CNLĐ được giao khoán 1ha, một năm bình quân phải nộp về trung tâm 130kg thóc/sào. Mức khoán này so với nông dân đã là quá cao, nhưng đây là quy định của trung tâm, NLĐ phải thực hiện đầy đủ, nhưng ngược lại, các quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ tại tổ SX lại bị trung tâm bỏ mặc". Anh Nguyễn Văn Thành cho biết thêm, anh vào làm việc tại trung tâm 28 năm, với mức lương bậc 6, ngoài các khoản đóng theo giao khoán, trung bình một năm phải đóng thêm các khoản BHXH, BHYT... là 7.200.000 đồng, đây là điều không tưởng. Đi ngược quy định của pháp luật LĐ Được biết, trên thực tế từ năm 1989 đến nay, NLĐ tại tổ sản xuất của Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm rau-hoa-quả làm việc không được hưởng lương, nhưng hằng tháng họ vẫn phải đóng BHXH theo mức lương mà đơn vị quy định. Ông Nguyễn Văn Hiền - GĐ trung tâm - xác nhận những thông tin trên. Ông Nguyễn Anh Minh - Trưởng ban thực hiện chế độ BHXH - BHXH Việt Nam, cho biết: "Theo quy định tại các điều 91, 92 và điều 42, 43 của Luật BHXH thì việc đơn vị không thực hiện các quyền đối với NLĐ là trái với quy định. Việc đơn vị yêu cầu NLĐ phải tự đóng 100% các khoản BHXH cũng trái luật. Việc đóng BHXH phải dựa trên quỹ lương mà NLĐ thực lĩnh hằng tháng và được nâng 2 năm một lần". Như vậy, để tránh thiệt thòi, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đề nghị cơ quan thanh tra LĐ sớm vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh việc vi phạm pháp luật LĐ của trung tâm nói trên. Đặng Tiến