Sau 26 năm hoạt động, người lao động (NLĐ) ở Cty thủy sản Đắc Lắc rơi rụng dần dần vì thu nhập không đủ sống, 29 người cuối cùng không có lối thoát nào khác đành tiếp tục bấu víu vào Cty.